+420 377 322 901

Výdejna nářadí, nástrojů a měřidel

Dokonalý přehled a optimální uložení

Moderní řešení pro výdejny nářadí a měřidel - úspora prostoru, času a nákladů

Automatizované skladové systémy jsou optimálním stavebním prvkem moderních logistických systémů.

Přednosti:

  • Minimalizace času potřebného pro provedení skladových manipulací.

  • V praxi až 60% úspora prostoru proti klasickým způsobům skladování.

  • Zajištění trvalého přehledu o skladových zásobách a možnost přímé komunikace s centrálním informačním systémem.

  • Vysoký stupeň ochrany před působením vnějších vlivů prostředí a zároveň zajištění proti nepovolanému přístupu k uloženému zboží.

  • Možnost přímého napojení na další automatizační nebo manipulační prvky logistického řetězce.

  • Obsluha v optimální ergonomické poloze se zajištěním maximálního stupně bezpečnosti práce.

Použití:

  • Komplexní řešení pro výdejny nářadí přímo ve výrobě.

  • Bezpečné uložení měřidel.

  • Možnost realizovat výdejny se samoobslužným provozem.

  • Uložení rozměrných nástrojů a zajištění jednoduché manipulace.