Kvalita je základ úspěšného řešení

Certifikace

Od roku 1999 pravidelně obnovujeme svou certifikaci dle požadavků normy kvality ISO 9001. Veškerá činnost pro naše zákazníky probíhá v souladu s uvedenou normou, která zaručuje vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb.

Maximální pozornost je věnována již prvotním technickým návrhům nebo studiím. Návrhy jsou zpracovávány na základě všech souvisejících obecných a technických požadavků. Výsledné návrhy garantují splnění nejen stanovených požadavků ze strany uživatele, ale rovněž soulad se všemi normami a předpisy platnými pro tyto systémy. Dodané systémy jsou trvale pod dohledem odborných pracovníků servisního oddělení.

Nám i našemu dodavateli záleží na životním prostředí, a proto je samozřejmostí, že výroba ve všech výrobních závodech společnosti Hänel Büro- und Lagersysteme GmbH odpovídá všem normám a standardům ochrany životního prostředí.
V maximální míře jsou využívány materiály s možností recyklace.

A následně také odpovědně nakládáme s dovozovými obaly. Proto se ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. aktivně podílíme na zajištění zpětného odběru veškerých našich obalů
a odpadů.

Certifikace
Certifikace

V neposlední řadě jsme členem České logistická asociace z.s., která združuje členy nejen z oblasti logistiky, ale také poskytuje komunikační platformu pro řešení logistických problému
a poskytuje odbornou pomoc. Česká logistická asociace spolupracuje s dalšími logistickými asociacemi a obdobnými organizacemi v České republice i zahraničí.

Již 30 let s vámi

Inovace, vývoj
nejnovější technologie

Kontaktujte nás

Nezávazná poptávka

Chcete se na něco zeptat? Jsme tu pro vás! Pro další informace vyplňte a odešlete následující formulář.