+420 377 322 901

LISTA Electronic Control

Elektronicky řízená kontrola přístupu

Zajištění maximální kontroly přístupu, včetně možnosti realizace samoobslužných systémů

LISTA Electronic Control zajišťuje absolutní přehled o manipulaci s nástroji pomocí elektronicky ovládaných zásuvek a vnitřních přihrádek. Veškeré manipulace jsou zaznamenány v řídícím software do kmenových dat nástroje.

Modulární architektura řídícího software a použití moderních programovacích nástrojů je zárukou přizpůsobení systému požadavkům ze strany uživatele.

Vnitřní uspořádání vede k nejen dokonalému udržení přehledu a pořádku, ale i k dosažení maximální možné životnosti.


Řízení ve více úrovních - skříň, zásuvka nebo úložná pozice

LISTA Electronic Control umožňuje ovládat celou skříň se zásuvkami, nebo jednotlivé zásuvky, případně samostatné úložné pozice. Jednotlivé skříně různých provedení lze samozřejmě v systému kombinovat a připojit na jeden řídící počítač.

Celý systém, včetně řídícího programu, lze následně rozšiřovat a přizpůsobovat požadavkům ze strany uživatele.

Přednosti LISTA Electronic Control:

  • Zajištění kontroly přístupu a evidence provedených manipulací.

  • Řídící software lze plně přizpůsobit požadavkům ze strany uživatele.

  • Jedním řídícím počítačem lze ovládat více samostatných skříní.

  • Možnost propojení řídícího počítače do centrálního informačního systému.

  • Rychlá a přehledná orientace obsluhy.

  • V případě propojení lze nastavit periodické odesílání informací o prováděných manipulací.

  • Automatické sledování nastaveného limitního množství a okamžité informování o jeho překročení.

  • Možnost vedení kompletní správy nářadí a měřidel ve výdejně.